Ke stažení

Cvičím s doprovodem. Cvičení je koncipováno pro rodiče s dětmi, takže ať přijdu s mámou nebo tátou, babičkou nebo dědou, jsme jeden tým a vždy je u mě někdo, kdo mi věnuje 100% pozornost a je na dosah.

Chodím včas. Pozdní příchody narušují průběh lekce, během které je tělocvična uzavřena. Výjmečné případy chápeme, ale nesmí se stát pravidlem.

Cvičím bez bot. Na tatami vstupuji bez bot, cvičím v ponožkách nebo na boso. Věci si mohu odložit buď v šatně nebo u vchodu do tělocvičny.

Dodržuji pokyny trenérky. Cvičím pouze s náčiním, které v průběhu lekce určí trenérka. V opačném případě totiž hrozí úraz a tomu se opravdu chceme vyvarovat.

Hlídám si pitný režim. V průběhu lekce se mohu kdykoliv napít, ideální je pití v netekoucích lahvičkách.

Svačím až po cvičení. Doporučujeme před cvičením alespoň 20 minut nejíst, u menších dětí záleží na zvážení rodičů. Na tatami je zákaz konzumace jakýchkoliv potravin, pro svačinu je vyhrazený prostor u vchodu.

Při nemoci zůstanu doma. V případě příznaků jakéhokoliv onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota apod.) raději cvičení vynechám. Lze využít systém náhrad lekcí.

Rezervační systém. V systému máte zobrazené všechny vaše aktuální lekce. Každou lekci můžete zrušit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem a uplatnit její náhradu kdykoliv během vašeho aktuálního kurzu. Náhradní lekce již omlouvat nelze a v případě nedostavení se na trénink propadají. Omluvené lekce lze případně převést do dalšího kurzu (např. v dalším pololetí), který budete mít uhrazený. Pokud však dále nepokračujete, nevyčerpané náhrady vám propadají bez nároku na kompenzaci. Tělocvična je uzavřena v době státních svátků a školních prázdnin pro Prahu 6. Tréninky se nekonají, a proto si prosím v tuto dobu nerezervujte náhradní lekce, ačkoliv vám to systém umožňuje. Veškeré uzavírky tělocvičny jsou zveřejněny a aktualizovány na webu kickbox-praha.cz v sekci AKTUALITY.

Pravidla pro sourozence. V případě účasti dalšího dítěte, které není registrováno na cvičení, je potřeba uhradit trenérce jednorázový vstup 180kč před začátkem tréninku. Rodič plně zodpovídá za chování svých dětí, a proto musí být v jejich dosahu po celou dobu trvání tréninku, aby neohrozili bezpečnost svou ani ostatních účastníků. Je zakázáno nechat děti volně se pohybovat v prostoru tělocvičny bez dozoru.
Vstup nemusí hradit děti, které se tréninku neúčastní, avšak ty zůstávají v prostoru MIMO tatami. Mohou si kreslit u stolečku nebo využít dětský koutek, ale nesmí narušovat průběh tréninku právě především vstupem na tatami.

V případě, že dojde k opakovanému porušení pravidel a rodič je na to za pololetí 3x upozorněn, vyhrazujeme si právo zrušit mu registraci na cvičení v klubu Tiger Gym.

 

 

 

Výběr sportu