Letní Tiger Kemp 2013

Obec Kacanovy v Českém Ráji, hotel Králíček

Fotky z Kempu naleznete na našem profilu na Facebooku. Rádi bychom poděkovali všem účastníkům a trenérům, speciální díky pak patří paní Pončové a autobusové dopravě Dostál za sponzorské zajištění dopravy účastníků na kemp a zpět.

Výběr sportu